Svagt svenskt jordbruk är ett hot mot Sveriges säkerhet

Sveriges jordbruk genomgår just nu en kris. Det blir allt dyrare att bedriva jordbruksverksamhet i landet, och konkurrensen från den ökade importen av livsmedel och jordbruksvaror skär djupt i landsbygdens självförsörjning. Sammantaget kan det här innebära ett hot mot Sveriges säkerhet ur ett försvarsperspektiv, skriver Håkan Boström i Göteborgspostens ledare.

Han skriver att antalet jordbruk minskat med en tredjedel på de senaste 25 åren, och att Sverige tillsammans med Norge har Europas lägsta självförsörjningsgrad. Han menar att Sveriges låga inhemska matvaruproduktion i kombination med vårt militära "enveckasförsvar" innebär allvarliga risker vid eventuella internationella konflikter.

Läs hela ledaren på GP.se här: http://www.gp.se/nyheter/ledare/ledarkronika/1.2776530-hakan-bostrom-landsbygdens-kris-hotar-var-sakerhet