LED-teknik möjliggör inomhuslantbruk med 20-25 skördar per år

”Den konstiga och underbara världen av inomhuslantbruk”, kallar Annie-Rose Strasser på Climate Progress den jordbruksmetod som växt fram med hjälp av dagens moderna teknik. Grödor som vi traditionellt sett tänker oss växer på stora fält lever och frodas i halvmörker i Green Sens Farms gråa, anonyma industribyggnader längs med en motorväg i Indiana, USA. Hur?

Plantorna växer i odlingskar om olika nivåer, en konstruktion inte helt olikt ett torn, och blir pumpade med vatten som innehåller viktiga näringsämnen. Utan ljus skulle inte plantorna överleva länge i en fönsterlös byggnad, så ovanför varje odlingskar sitter fyra lister med LED-lampor. Dessa lampor förser plantorna med ljuset som behövs för att fotosyntesen ska fungera och Green Sense Farms är först att använda lösningen som tillverkats av Philips.

Målet med att använda LED-lampor är att kunna skörda betydligt oftare, men att samtidigt använda mindre energi. Enligt Philips ska LED-lamporna kunna hjälpa Green Sense Farms att skörda 20-25 gånger per år, med 85 % mindre energi. Det har ovanligt nog dröjt längre för företag än privatpersoner att anamma LED som innebär besparingar. Företaget Uttaget.se i det närmaste dyrkar LED-lampor och har en uppsjö av LED-alternativ för både privat- och företagskunder.

Professorn Dr. Dickson Despommier är positivt inställd till inomhuslantbruket och menar att det är ett säkert sätt att förse världen med mat eftersom den inte utsätts för samma faktorer som traditionellt jordbruk gör utomhus. Dåliga skördar är inte ett orosmoment när väderfenomen som torka eller kraftiga regnperioder, inte heller sjukdomar som E.coli som kan orsakas av kogödsel.

FN förutspår att världens befolkning kommer att växa med uppåt 2,5 miljarder invånare innan 2050. En så pass stor del som 80 % av dem antas bo i städer och lika stor andel mark som passar till lantbruk är idag redan i bruk. Ekvationen går inte ihop, vilket är en av anledningarna till att Philips väljer att satsa på en lösning som främjar så kallad ”city farming” (stadsjordbruk).