Hässelby Blommar börjar urban odling med Stockholm stad

Urban odling ska nu testas i ett pilotprojekt i Stockholms innerstad. Projektet inleddes den 24 juni på Tekniska nämndhusets innergård, och består av 30 träd och 20 odlingslotter – och allt som gros är ätbart.

Projektet drivs av Hässelby Blommor i samarbete med Stockholm stad. Det genomförs med två tydliga syften, där det första är pedagogiskt. I samverkan med Kungsholmens förskolor ska barngrupper göra regelbundna besök för att bruka odlingslotterna. Det andra syftet är inspirerande, där förhoppningen är att initiativet ska leda till att andra tar efter projektet och bygger egna urbana odlingar.

- Vi är exalterade över att göra detta banbrytande projekt tillsammans med Stockholm stad och jag tycker att det här pilotprojektet är mycket lovande, säger Erik Utas, VD på Hässelby Blommor, i ett pressmeddelande.

Projektet bedrivs under sommaren och en bit in på hösten, vilket är förståeligt med tanke på de svenska årstiderna. Men om de verkligen ville göra något spännande och leda vägen mot framtiden hade de istället fokuserat på urban inomhusodling som utnyttjar modern teknik. På så sätt hade de kunnat leda initiativ inspirera mot en hållbar odlingsutveckling som kan växa och skördas året runt.

Bilden kommer från ett pressmeddelande från Hässelby Blommor