Elmia Lantbruk Djur & Inomgård hålls i Jönköping i oktober

Företag, organisationer och yrkesverksamma inom det svenska lantbruket hittar en mötesplats i Småland denna oktober. Då arrangeras nämligen fackmässan Elmia Lantbruk Djur & Inomgård på mässområdet Elmia vid Rosenlundsfältet i Jönköping. Den 21 till 24 oktober kommer alla möjliga företag och leverantörer inom djurhållning samlas för att dela med sig av produkter, tjänster och erfarenheter inom branschen.

Utställare

Utställare kommer visa upp och presentera produkter och tjänster som riktar sig djur och inomgårdar. Allt det senaste inom stallinredning, foderhantering, djurvårdsprodukter och energiproduktion med mera kommer att finnas tillgängligt på mässan.

Besökare

Mässan arrangeras för besökare som är verksamma inom lantbruksbranschen. Under 2013 hade den sammanlagt 21 839 besökare, och var enligt en statistiskt besökarstudie fördelad inom följande områden:

Lantbruk, mjölkproduktion 32 %
Lantbruk, spannmålsproduktion 18 %
Lantbruk, övrig växtodling 3 %
Lantbruk, köttproduktion 28 %
Lantbruk, grisproduktion 7 %
Lantbruk, övrigt 28 %
Maskinhållarverksamhet/entreprenad 18 %
Skola, utbildning, forskning 6 %

Vad händer på Elmia Lantbruk Djur & Inomgård 2015?

Förutom de produktpresentationer och det affärsnätverkande som man kan vänta sig av en fackmässa så finns det några ytterligare intressanta höjdpunkter i schemat.

Växa Sverige presenterar program mot smittspridning

Landets största husdjursföreninge Växa Sverige har tagit fram ett program som ska motverka smittspridning mellan gårdar. Med tanke på branschens redan snäva marginaler kan till exempel ett salmonellautbrott stava undergången för en gård. Programmet är en kombination av åtgärder som rör vid allt mellan regelbunden vardagsskötsel och särskilda sysslor som inventering och veterinärbesök.

– Hur många är det till exempel som har stövlar för besökarna, så att smittan inte kommer gående in i ladugården eller att inköpta djur kan ha smitta med sig, frågar Britt-Marie Jafner på Växa Sverige.

Programmet kommer för första gången presenteras på mässan.

Swedbank presenterar höstens Lantbruksbarometer

Swedbank och Sparbankerna har som största finansiärer omkring 36 procent av kreditvolymen inom jord- och skogsbruk. På mässan ska de presentera höstens Lantbruksbarometer, vilket är en mätning kring av den förväntade lönsamheten inom jordbruket inom det närmaste året.

– För ett par år sedan var det svårt att se hur snabbt det stärkta konsumentförtroendet skulle slå igenom. Nu är utmaningen att lantbruket får del av de ökade marginalerna som dagligvaruhandeln tar ut av konsumenterna, säger Per Skargren segmentsansvarig för jord- och skogsbruk på Swedbank och sparbankerna.

Relaterad läsning: 25 hektar mässyta värms upp under världens största jordbruksmässa