Den svenska importen av livsmedel och jordbruksvaror på kraftig uppgång

I Sverige har vi alltid varit stolta över att vi har en av världens renaste jordbruk. Man diskuterar väldigt ofta om våra miljövillkor samt hur vi ska kunna minska den belastning vårat jordbruk lägger på våran miljö. Våra livsmedel och andra jordbruksvaror ska produceras så energieffektivt och på ett så hållbart sätt som det bara är möjligt med både nationella och globala klimatmål i åtanke. De svenska jordbrukarna försöker därför också anpassa sig till dessa krav för att kunna klara de mål som är uppsatta. Detta leder dock även till en högre produktionskostnad vilket i sin tur också leder till något förhöjda priser för slutkonsumenten.

Detta har snabbt blivit ett växande problem då de svenska jordbrukarna har blivit lite utkonkurrerade av den globala marknaden då priserna på dessa produkter ofta är billigare än de produkter som blivit förädlade inom landet. Någonting måste alltså göras för att gynna det svenska jordbruket framför att istället importera allt vi behöver. Om reglerna kring det svenska jordbruket inte förändras för att kunna gynna den inhemska produktionen så riskerar den svenska jordbruksnäringen att slås ut helt.

Trenden visar att i takt med att den svenska livsmedelsproduktionen varit på nedgång så har istället importen av dessa produkter ökat. Ur ett nationellt perspektiv såväl som med hänsyn till vår miljö så är detta inte ett hållbart sätt att reglera våran livsmedelsmarknad alls. En åtgärd som skulle kunna motverka detta är att en miljöskatt infördes på importerade livsmedel som inte följer våran svenska standard och regler. Detta har länge diskuterats politiskt men än så länge syns det ingen ljusning för den svenska livsmedelsproduktionen vilket också har rört upp mycket känslor hos Sveriges alla lantbrukare. Majsans.com importerar mycket av sitt sortiment men skulle gärna hitta leverantörer inom landet. Motiveringen lyder:

"Vi letar ständigt efter nya samarbetspartners dels för att bredda vårt sortiment samt även utöka valet med kläder med storlekar upp till 6XL för kvinnor, då detta inte är så lätt att finna i Sverige till ett hyfsat pris."

Det som dock ändå är glädjande för våra lantbrukare är att de fortfarande är i en bransch som konstant kommer att ha en stor efterfrågan då vi alla måste äta mat varje dag. Världens befolkning ökar kraftigt och det gör också behovet av att äta mat. Men innan den Svenska livsmedelsmarknaden får ta del av den ökade marknaden så kommer det behövas en rad politiska åtgärder vilket även kan leda till fler jobbtillfällen.